AFDELING: DE KORENBLOEM

Imkersvereniging De Korenbloem

De Korenbloem                                                     

* Bestaat uit ca 40 leden en donateurs

* Is opgericht in 1916; voor een bloemlezing van de historie klik dan hier, voor een presentatie over de historie: klik hier (presentatie bevat animaties, open daarom de diavoorstelling met Shift F5);

* Vergadert tweemaal per jaar (incl lezing). Het bestuur vergadert daarnaast ook tweemaal per jaar

* Organiseert eenmaal per jaar een excursie

* Organiseert jaarlijks een regionale honingkeuring in het Bijenhuis in Wageningen samen met andere verenigingen uit de regio

* Steunt de Stichting Biotoopverbetering die zich inzet voor het inzaaien van akkerranden met diverse kruiden en bloemen

* Heeft samen met het Geldersch Landschap om een educatieve bijenstal bij kasteel Doorwerth (rondleidingen derde zaterdag van juni, juli, augustus en september). Bij de bijenstal is ook een observatiekast.

* Heeft ook nog een tweede bijenstal in de Heemtuin de Lage Oorsprong (Oosterbeek)

* Nieuwe leden kunnen gebruik maken van een imkermentor (zie contactgegevens).

* Heeft op 6 november 2014 is op feestelijke wijze het convenant ondertekend gericht op bescherming van honingbijen en wilde bijen in de gemeente Renkum. In het convenant is opgenomen dat alle partijen zich zullen inspannen om de omstandigheden voor bijen te verbeteren. De gemeente zal het beheer van het groen toetsen op gevolgen voor bijen en de partijen kunnen elkaar gevraagd en ongevraagd adviezen geven. Belangrijk element is dat partijen samen jaarlijks een actieplan opstellen met doelen en activiteiten. In dat actie besteden we ook aandacht aan informeren van en voorlichting geven aan inwoners van de gemeente Renkum over mogelijkheden om het voor bijen aantrekkelijker te maken in de gemeente. Bijvoorbeeld welke bloemen, planten en bomen gunstig zijn om in de tuin te planten.

 

Stichting Biotoopverbetering

De korenbloem ondersteunt actief de stichting Biotoopverbetering die zorgdraagt voor het jaarlijks inzaaien van akkerranden door gecontracteerde boeren en de hoogstam boomgaard aan de Benedendorpseweg in Oosterbeek.

  • De akkerranden worden ingezaaid met een mengsel van wel dertig verschillende soorten zaden. Om er een paar te noemen: boekweit, bladrammenas, wikken, kaasjeskruid, phacelia, korenbloem, borage en klavers.

  • Insecten (bijen, vlinders, hommels e.a.), vogels en kleine zoogdieren hebben in het cultuurlandschap onze hulp nodig voor het vinden van gevarieerd voedsel en de nodige dekking. De zaadvorming na de bloei zorgt voor een rijke muizenstand, waarvan op hun beurt de roofvogels en de uilen profiteren.
  • De Stichting Biotoopverbetering Zuid-Veluwe neemt het initiatief. Imkers en wildbeheerders werken daarin samen. De inzaai is mogelijk dankzij de medewerking van de landbouwers/grondeigenaren en wordt door de Gemeente voor een deel gefinancieerd. Wilt u de Stichting steunen? Bankrekening 198459637.

 

Vraag en aanbod (Frans v. Korlaar/Ron v. Meulekom)

  • te leen: refractometer
  • te huur: honingslinger (5 €)
  • zwermlijst
  • ander imkermateriaal

 

Webbeheerder

Voor toevoegingen en correcties: p.weegels@hetnet.nl

Contactgegevens

Voorzitter:
Bart Bakker
Kabeljauwallee 2
6865BN Doorwerth
Tel 0624671462
bart@voordebakker.com

Secretaris:
Mariken Bakker
Kabeljauwallee 2
6865BN Doorwerth
0611563263
secretaris@bijdekorenbloem.nl

Penningmeester:
Jan Breembroek
Kabeljauwallee 11
6865BL Doorwerth
0317314306
jan.breembroek@planet.nl

Zwermmeldingen/Imkermentoren/Vraag en aanbod:
Frans van Korlaar
Dennenkampweg 45
6861GB Oosterbeek
0263336519
f.c.vankorlaar@online.nl

Ron van Muilekom
Bergerhof 82
6871ZL Renkum
0655688247
r.vanmuilekom@hotmail.com

Jan-Joris van Kampen
Macharislaan 12
6874AR Wolfheze
0616170509
secretaris@bijdekorenbloem.nl
Bekijk de website

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.